Fibromyalgie. Komt er al licht in de duisternis van deze aandoening?

Eigenlijk blijft het moeilijk te omschrijven wat fibromyalgie is. Je kunt het zien als een chronisch pijnsyndroom. We noemen het wel eens de onzichtbare ziekte. Een ander herkent niet dat iemand ziek is! De letterlijke betekenis van fibromyalgie is pijn in bindweefsels en spieren. 

De naam is een samenvoeging van:

fibro = bindweefsel;
myo = spieren;
algia = pijn.

Er zijn tijden geweest dat het als aandoening werd ontkend. Men wist er geen raad mee. Er is nog steeds geen duidelijke laboratoriumtest om fibromyalgie vast te stellen. Ook nu worden verschillende aandoeningen gerangschikt onder  de naam fibromyalgie. Er wordt een onderscheid gemaakt naar een type met en zonder onderliggende aandoening.  Onderliggende aandoeningen kunnen zijn: aandoening van de schildklier, reuma, lupus erythematodes (LE). Reuma en LE zijn auto-immuunziekten. Bij een auto-immuunziekte maakt het lichaam antilichamen tegen bestanddelen van de cellen van het eigen lichaam.

Ook wordt er gesproken over fibromyalgie die plaatselijk voorkomt, dus in een bepaald gebied. De andere vorm komt in wisselende gebieden van het lichaam voor.  Wat duidelijk is, is dat degene die deze aandoening hebben veel pijn hebben en last van stijfheid hebben. Aanrakingen zijn bij deze aandoening vaak ook pijnlijk. Een duidelijke oorzaak van deze aandoening is niet bekend.

Bij veel auto-immuunziekten is er sprake van een stressvolle periode in het leven voorafgaand aan de verschijnselen. Zeker is ook dat de verschijnselen door nieuwe stress, te weinig rust en slaapgebrek verergeren.  De verschijnselen kunnen zowel geleidelijk als vrij plotseling ontstaan.
De aandoening laat vrijwel altijd een aantal ‘tender points’ zien. Dit zijn punten op het lichaam die bij nadrukkelijke aanraking zeer pijnlijk zijn. Anders dan bij ‘trigger points’ kennen deze punten geen uitstralende pijn.

Meestal bevindt de pijn zich in de weke delen van het lichaam, soms zijn ook de gewrichten aangedaan.  Overal in het lichaam kan dus pijn optreden. Ook de huid kan pijnlijk zijn. Daarnaast zien we ook veel hoofdpijn, pijn in de borst, darmen en blaas. Dit kan lijden tot neven diagnoses zoals migraine en ‘prikkelbaar darm syndroom’.

Symptomen/klachten

Veel voorkomende specifieke symptomen/klachten zijn:

– Spierpijnen in het hele lichaam
– Ochtendstijfheid
– Vermoeidheid
– Gevoel niet goed geslapen te hebben
– Prikkelbare / spastische darm
– Hoofdpijn die lijkt op migraine
– Duizeligheid
– Concentratiestoornissen
– Vergeetachtigheid
– Stemmingswisselingen
– Tintelend gevoel
– Verhoogd koudegevoel (gedeeltelijk paars verkleuren van handen en voeten)

Uit onderzoek bij enkele honderden mensen met fibromyalgie blijkt de pijn als volgt verdeeld voor te komen:

Nek 91% Bovenrug 82 % Onderrug 80 %
Heupen 79% Middelste deel rug onderzijde 79% Middelste deel rug bovenzijde 77%
Bij wervelkolom77% Schouders 76% Armen 69%
Handen 64% Knieën 64% Heupen 55%
Alle ledematen 55% Voorkant borstkast 54% Voeten 50%
Kaken 36%

Therapie

Een duidelijke therapie is er niet. Medicatie helpt lang niet altijd.
Sommige medicatie wordt gegeven voor het slapen gaan. Een goede nachtrust is nodig om te kunnen herstellen van de pijn van de afgelopen dag.

Onderzoek

Steeds vaker laat onderzoek zien dat stress, trauma, ingrijpende gebeurtenissen of een andere ziekte, van invloed zijn. Daarnaast zien we dat de volgende zaken een rol kunnen spelen:
slecht NEE kunnen zeggen,
te weinig assertiviteit
te veel suikerhoudende voeding.

Vermindering van klachten

Eerder vertelde ik al dat er geen duidelijke therapie bekend is. De klachten zijn wel te verminderen door:

  • Stress factoren zoveel mogelijk te vermijden
  • Situaties van fysieke stress te vermijden
  • Ontspanningstechnieken, diepe ademhalingsoefeningen
  • Massage therapie
  • Bindweefsel therapieën, zoals Bowen techniek
  • Voedingsrichtlijnen (geen suiker, geen bewerkte voedingsmiddelen, geen cafeïne)
  • Water drinken, minimaal 1,5 ltr.
  • Fysieke activiteit, rustig opbouwen, geen grens overschrijden. Als inspanning je langer dan twee uur pijn bezorgt moet je je activiteit of de intensiteit ervan verminderen.
  • Tai chi, yoga, chi gong,

Samenvattend betekent dit dat de leefstijl moet worden aangepast!

Nieuwe ontwikkelingen

In het begin  schreef ik dat er geen duidelijk test is om Fibromyalgie vast te stellen. Inmiddels zijn er wel onderzoeken  gedaan op de universiteit van Texas, die aantonen dat er sprake is van een zeer verhoogde bloedwaarde van substantie P (een neuropeptide, neurotransmitter). Dit stofje vermenigvuldigt  pijn signalen. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat mensen met fibromyalgie een lagere bloedwaarde kunnen hebben van serotonine en dopamine.  Serotonine en dopamine kunnen pijnsignalen blokkeren en daarmee de pijnervaring verminderen. Hierdoor krijg je dan de ervaring van een pijn die anders niet zo zou zijn gevoeld.

Waar gaat je interesse nog meer naar uit?

Graag je reactie wensen, ideeën e.d.  hieronder in het commentaar veld.
Ken je anderen die net als jij dit soort vragen hebben? Deel deze blog met ze en laat hen ook vragen stellen.

Ik deel met jullie wat ik in de loop van de tijd heb geleerd, verzameld, uitgeprobeerd en wat voor mij in mijn praktijk werkt. Het is dus niet DE waarheid, het is mijn waarheid. Ik waardeer het als je jouw waarheid met mij deelt! Dit blog vervangt geen persoonlijk consult of behandeling.

Meer informatie:
destillestroom@gmail.com
T 0455640522
www.pijnindeonderrug.com
www.destillestroom.nl
www.facebook.com/www.destillestroomnl2005

Tips om pijn te verminderen

Vul uw naam en email hieronder in.
U ontvangt het gratis e-book.

9 + 5 =